ANBI status en transparantie

Stichting Hart voor Kansloze Dieren heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Het bestuur van Stichting Hart voor Kansloze Dieren:
Schoenmaker, Ronald- Voorzitter - 01-03-2011 (in dienst)
Spolet, Guido Paul- Secretaris - 15-08-2007 (in dienst)
Spolet, Willem Frederik- Penningmeester - 15-08-2007 (in dienst)

Wij zijn als ANBI verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financiŽn. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden op deze pagina.

 

Doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting heeft ten doel de opvang en verzorgen van kansloze en dakloze katten, almede voor andere dakloze dieren en al het geen wat daarmee verband houd of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woord. Artikel 2 van de oprichtingsakte.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Deze bestaan uit het verzorgen van opgenomen dieren, het voederen van dieren b.v. vogels bij strenge vorst en hulp aan minvermogende bij dierenartskosten.

 

Beloningsbeleid:
Stichting Hart voor Kansloze Dieren werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Alle donaties en gelden die binnenkomen worden gebruikt ten behoeve van de dieren. Stichting Hart voor Kansloze Dieren ontvangt daarnaast ook geen subsidies omdat ons beleid op onafhankelijkheid gericht is en daarbij hoort dat de stichting altijd vrijelijk haar standpunten moet kunnen verkondigen zonder dat daar financiŽle consequenties uit getrokken worden.
 

Organisatienaam:
Hart voor Kansloze Dieren (Stichting)

Bezoekadres:
Kelbergen 31
1104 LB Amsterdam
(Alleen op afspraak

E-mailadres:
info@sthvkd.org

Telefoonnummer:
020-6997463

Website:
http://www.sthvkd.org

RSIN nummer:
8138.80.221

KvK nummer:
41214808