ANBI status en transparantie

Stichting Hart voor Kansloze Dieren heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Het bestuur van Stichting Hart voor Kansloze Dieren:
P. Spolet Voorzitter - 16-09-2022 (in dienst)
Spolet, Guido Paul- Secretaris - 15-08-2007 (in dienst)
Spolet, Willem Frederik- Penningmeester - 15-08-2007 (in dienst)

Wij zijn als ANBI verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financiŽn. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden op deze pagina.

 

Doelstelling volgens de regelgeving:

De Stichting heeft ten doel de opvang en verzorgen van kansloze en dakloze katten, almede voor andere dakloze dieren en al het geen wat daarmee verband houd of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woord. Artikel 2 van de oprichtingsakte.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Deze bestaan uit het verzorgen van opgenomen dieren, het voederen van dieren b.v. vogels bij strenge vorst en hulp aan minvermogende bij dierenartskosten.

 

Beloningsbeleid:
Stichting Hart voor Kansloze Dieren werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Alle donaties en gelden die binnenkomen worden gebruikt ten behoeve van de dieren. Stichting Hart voor Kansloze Dieren ontvangt daarnaast ook geen subsidies omdat ons beleid op onafhankelijkheid gericht is en daarbij hoort dat de stichting altijd vrijelijk haar standpunten moet kunnen verkondigen zonder dat daar financiŽle consequenties uit getrokken worden.

 

FinanciŽle verantwoording 2021

 

Toelichting:

De Overige kosten dieren omvatten: kooien, kattenbakken, schoonmaakartikelen, Hondenriem, Dekens, Speeltjes etc.

Onderhoudskosten omvatten: Schoonmaakmiddelen/producten en kleine reparaties.

Drukwerk omvat: De Nieuwsbrief en verzendkosten.

Brandstofkosten omvatten: Ritten naar de dierenarts en dierenspeciaalzaak.

 

Het afgelopen jaar heeft de Stichting zich weer volop ingezet met het helpen van dierenbezitters welke leven op een minimum inkomen. Hieronder vallen zieke dieren welke behandeling van een dierenarts niet kunnen missen, maar waarvan de eigenaar dit niet kan bekostigen. Maar minstens zo belangrijk was het financieren van castratie om te voorkomen dat er nog meer katten op straat belanden zonder huis en zonder hulp. Ook verleende de stichting hulp aan mensen welke zich inzetten om zwervende dieren te helpen en te voeden. Ook heeft de Stichting zich het afgelopen jaar ingezet om elk dier in nood welke leeft in het wild, maar gewond is geraakt door verkeer of is getroffen door ziekte, onder te brengen bij organisaties welke gespecialiseerd en bevoegd zijn in het wild levende dieren op te vangen. De kosten voor deze opvang worden vergoed door Stichting Hart voor Kansloze Dieren. Daarnaast heeft de stichting ook zelf weer een toename van zwerfdieren als katten en honden zien toenemen, welke onder de hoede van de Stichting weer een veilige opvang hebben. De Stichting heeft het afgelopen jaar ook weer voedselondersteuning gegeven aan andere stichtingen welke vooral met betrekking tot voedsel hulp nodig hebben.

 

Organisatienaam:
Hart voor Kansloze Dieren (Stichting)

Bezoekadres:
Kelbergen 31
1104 LB Amsterdam
(Alleen op afspraak)

E-mailadres:
info@sthvkd.org

Telefoonnummer:
06-43952238

Website:
http://www.sthvkd.org

RSIN nummer:
8138.80.221

KvK nummer:
41214808